Kolóny a spotrebný materiál

pre analytické laboratóriá

Na presnosť a reprodukovateľnosť výsledkov v chemickej analýze má výrazný vplyv kvalita použitého spotrebného materiálu.
Pre zabezpečenie najvyššej možnej kvality výsledkov prinášame kompletnú  ponuku kolón a ostatného spotrebného materiálu pre chromatografiu a spektroskopiu.